13 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm giải quyết hoàn thuế GTGT trực tuyến

Thực hiện theo quyết định mới của Bộ Tài chính, hiện nay có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã áp dụng thí điểm các thu tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức trực tuyến từ tháng 12/2016.

Trong quyết định 2790 về việc thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử được Bộ Tài chính ban hành vào cuối tháng 12/2016.

Căn cứ theo Quyết định này, chương trình thí điểm đã được thực hiện từ tháng 12/2016 áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

bf5865b4c2d284b566f1fbcf61f41e51

Giao dịch thuế điện tử

Cũng căn cứ theo Quyết định, người nộp thuế tại các địa phương đã nêu trên đề nghị hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đủ, đúng điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả các kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2790.

Bộ Tài chính còn cho biết, quy trình này nhằm đơn giản các thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt các pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại các cơ quan thuế các cấp, từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa những người nộp thuế và cơ quan thuế, xây dựng một môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong các hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính phủ điện tử.

Cụ thể, dựa theo Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết  hoàn thuế GTGT bằng các phương thức điện tử được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2790, người nộp thuế đã thực hiện triển khai khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi thực hiện hình thức hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sẽ được sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử đối với cơ quan Thuế gồm chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các giao dịch hoàn thuế điện tử của người nộp thuế được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan Thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.

Quy trình này cũng nêu rõ, việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử  qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm 5 bước: lập hồ sơ hoàn thuế điện tử; ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử; nhận các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; nhận các thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế; các quy trình giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Quy trình quy định, người nộp thuế phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, các quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp đã gửi các hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế nhưng sau đó có các văn bản hủy đề nghị hoàn thuế thì người nộp thuế phải gửi các văn bản hủy đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử; các hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, những người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định tại Quy trình này; các chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, các cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng được giao thực hiện các tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thuế điện tử trong phạm vi 13 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm thự hiện hoá đơn điện tử; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử và lập kế hoạch triển khai hoàn thuế điện tử để áp dụng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2017.

Trong Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính thực hiện các hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, trong đó cơ quan thuế hỗ  trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, Chính phủ cũng  giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan đển triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện  tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong  lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Nguồn: Thời sự ICT

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*