Hướng dẫn xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS

Cách xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS như thế nào, sử dụng loại hóa đơn nào? Hoạt động chuyển nhượng bất động sản luôn phát sinh các nghĩa vụ về thuế và hóa đơn. Các vấn đề pháp lý xoay quanh việc chuyển nhượng nhà đất sẽ được hướng dẫn trong bài viết sau đây.

1. Chuyển nhượng bất động sản có xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC, người bán cần phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, gồm cả các trường hợp khác như hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho NLĐ và luân chuyển tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Căn cứ theo quy định trên, khi chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn như các trường hợp thông thường.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Hướng dẫn lập hóa đơn chuyển nhượng bất động sản

Hóa đơn chuyển nhượng bất động sản

Cách viết hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản.

Việc lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản được hướng dẫn tại Công văn 5174/CTHN.

2.1. Giá chuyển nhượng bất động sản

Theo hướng dẫn tại Công văn 5174/CTHN, Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Cụ thể, tại Khoản 10, Điều 7 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT được quy định như sau:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

  1. a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

…”

>> Tham khảo: Căn cứ tính thuế suất thuế nhập khẩu 2024.

2.2 Thuế suất

Theo Điều 11, thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được hướng dẫn như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại

…”

3. Hướng dẫn tính thuế TNDN khi chuyển nhượng bất động sản

Lưu ý khi chuyển nhượng bất động sản

Những lưu ý về thuế khi chuyển nhượng BĐS.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 17, Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS nhân (x) với thuế suất 20%.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phát sinh tại địa phương nơi có BĐS chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.

Trên đây là Hướng dẫn xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS. Khi chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn như các trường hợp thông thường. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý về giá chuyển nhượng và thuế suất để xuất hóa đơn đúng quy định.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Kết luận

Ngoài ra, nếu quý doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ quy định, xin vui lòng liên hệ E-invoice để nhận được tư vấn:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*