Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?
description

Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?

Thông tin về loại hóa đơn điện tử được quy định rõ tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp cũng có thể xem thêm quy định bổ sung về loại hóa đơn điện tử trong dự thảo hướng dẫn Nghị định 119 Quy định về loại hóa đơn trong Nghị định 119 Nghị định 119/2018/NĐ-CP cung
Bắt buộc chuyển sang hóa đơn điện tử – Chỉ còn 18 tháng trước thời hạn ấn định
description

Bắt buộc chuyển sang hóa đơn điện tử – Chỉ còn 18 tháng trước thời hạn ấn định

Thông tin về việc bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh chuyển sang hóa đơn điện tử đã được truyền thông rộng rãi và chỉ còn khoảng 18 tháng trước hạn cuối chuyển đổi. Vì sao doanh nghiệp chỉ còn 18 tháng để hoàn tất chuyển sang hóa đơn điện