Yên Bái áp dụng chữ kí số trong việc thực hiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử

Từ ngày 1/10/2017 tỉnh Yên Bái sẽ chính thức thực hiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.

UBND và các cơ quan chuyện môn thuộc huyện, thị xã và thành phố Yên Báo sẽ áp dụng chữ kí số trong việc liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành bắt đầu từ ngày 1/7/2017.
Các loại văn bản điện tử đã được xác thực bằng chữ lý số được gửi nhận trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (không gửi văn bản giấy) gồm có Giấy mời, báo cáo tuần, tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu, bản sao y bản chính, bản trích sao, bản sao lục, thông báo, lịch công tác.
Các văn bản còn lại áp dụng chữ ký số đồng thời văn bản giấy.
Ngoài các loại văn bản áp dụng chữ ký số trên, các cơ quan, đơn vị xem xét quy định thêm các loại văn bản khác để áp dung chữ kỹ số, gửi nhận văn bản điện tử (không gửi văn bản giấy) trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Từ ngày 1/10/2017 tỉnh Yên Bái sẽ chính thức thực hiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 1/10/2017 tỉnh Yên Bái sẽ chính thức thực hiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.

Các văn bản điện tử được ký số bằng chứng thư số cơ quan do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong thời gian còn hiệu lực có giá trị pháp lý như văn bản giấy được ký tay và đóng dấu.
Việc tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử liên thông được thực hiện theo quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Bắt đầu từ 1/7 đến 30/9/2017 sẽ thực hiện việc thử nghiệm liên thông gửi nhận văn bản điện tử, từ ngày 1/10/2017 sẽ chính thức thực hiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.
Việc áp dụng chữ ký số trong việc liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cac cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc, từng bước tạo môi trường làm việc điện tử, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.

Xem thêm: hoá đơn điện tử

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*