Thuyết minh báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của bản thuyết minh BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, kết quả các hoạt động kinh doanh và sự lưu chuyển dòng tiền của doanh nghiệp. Dưới đây là những thông tin liên quan đến bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Khi nào doanh nghiệp cần lập biên bản huỷ hoá đơn điện tử?

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

1.1. Khái niệm thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh là sự giải thích chi tiết cho các số liệu được trình bày trong các báo cáo tài chính khác như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Nhờ có bản thuyết minh, người đọc có thể hiểu rõ hơn về bản chất của các khoản mục trong báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa chúng và những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

1.2. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất là một phần không thể thiếu của bộ báo cáo tài chính hợp nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Đọc hiểu thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một phần không thể thiếu của bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh. Cụ thể, việc lập và gửi bản thuyết minh báo cáo tài chính mang những mục đích chính sau:

Giải thích và bổ sung thông tin cho các báo cáo tài chính khác

Bản thuyết minh cung cấp thông tin chi tiết về các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh và báo cáo sự lưu chuyển tiền tệ, giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của các khoản mục này và mối quan hệ giữa chúng.

Đồng thời, nó cũng cung cấp thông tin về các sự kiện và giao dịch quan trọng ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cái mà không được thể hiện trong các bản báo cáo khác.

>> Tham khảo: Mẫu bảng cân đối kế toán.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) quy định một số thông tin nhất định phải được liệt kê trong bản báo cáo tài chính. Việc cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán giúp đảm bảo tính trung thực và minh bạch của báo cáo tài chính.

Đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan

Bản thuyết minh cung cấp thông tin cần thiết cho các bên liên quan như nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước,… để họ có thể đánh giá vị trí tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp

Bản thuyết minh giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá chi tiết tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và dự báo cho tương lai, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

Giúp nâng cao sự minh bạch của thông tin tài chính

Việc công bố bản thuyết minh báo cáo tài chính cùng với các báo cáo tài chính khác giúp tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính, góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính.

3. Khi nào phải nộp thuyết minh báo cáo tài chính?

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một trong số các tài liệu trong bộ tài liệu doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan chức năng khi báo cáo tài chính năm.

Cụ thể, thời gian nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính được hướng dẫn cụ thể đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 80, Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

  • Tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo thuyết minh báo cáo tài chính trong hạn 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Việc nộp báo cáo tài chính ở đâu, cho cơ quan nào được quy định trong các văn bản pháp luật.
  • Ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm để nộp, doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính tháng, quý để tự phục vụ cho việc điều hành và quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng được quy định tại Điều 109, Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

  • Đơn vị kế toán doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh có hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm để nộp báo cáo tài chính.
  • Các đơn vị kế toán khác có thời hạn 90 ngày để nộp Báo cáo tài chính năm.

Tóm lại, bản thuyết minh báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng mà mỗi doanh nghiệp cần tạo lập và nộp cho cơ quan chức năng. Trên đây là những thông tin tổng quát mà doanh nghiệp cần nắm được về loại hồ sơ này.

>> Có thể bạn quan tâm: 3 lưu ý quan trọng ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Kết luận

Ngoài ra, nếu quý doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ quy định, xin vui lòng liên hệ E-invoice để nhận được tư vấn:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*