Thuế TNCN đầu tư vốn: Cách tính thuế và kê khai thuế

Thuế TNCN đầu tư vốn được tính như thế nào? Khi hoạt động đầu tư vốn vào doanh nghiệp, phần lợi nhuận cuối năm sẽ được chia cho các cổ đông, thành viên và được gọi là cổ tức. Cách tính, quy trình khai thuế và nộp thuế TNCN từ cổ tức sẽ được hướng dẫn trong bài viết sau.

1. Khái niệm thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ đầu tư vốn gồm thu nhập từ cổ tức nhận được từ việc góp vốn hoặc thu nhập từ việc trả cổ tức để tăng vốn trực tiếp vào công ty. Cụ thể như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Như vậy, thu nhập từ đầu tư vốn đối với công ty TNHH hoặc cổ phiếu trong công ty Cổ phần đều được gọi là thu nhập từ đầu tư vốn.”

>> Tham khảo: Quy định về quyết toán thuế đối với lao động nước ngoài.

thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Thuế TNCN từ đầu tư vốn.

2. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn

Để tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn, kế toán căn cứ theo Điều 10, Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức áp dụng như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế đối với hoạt động đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân được nhận theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thuế suất: Thu nhập từ đầu tư vốn sẽ được áp dụng mức thuế suất theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Một số trường hợp đặc biệt quy định thời điểm xác định thu nhập tính thuế như sau:

  • Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm nhận được do giải thể, chuyển đổi mô hình tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp hoặc khi rút vốn: Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận khoản thu nhập.
  • Đối với thu nhập từ lợi tức khi tăng vốn: Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
  • Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu: Thời điểm xác định thu nhập đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu.
  • Đối với thu nhập nhận được do cá nhân đầu tư vốn nước ngoài: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Hướng dẫn khai thuế TNCN đầu tư vốn

Theo quy định, doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân (trừ trường hợp quy định tại Khoản 9, Điều 26, Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Kê khai thuế TNCN

Khai thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Nếu cá nhân trực tiếp đi khai thuế, hồ sơ gồm: Mẫu 04/NNG-TNCN: Tờ khai thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế: 

Hồ sơ sử dụng mẫu 06/TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp bản cứng trực tiếp hoặc nộp qua mạng trên phần mềm HTKK.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Kỳ tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn sẽ tính theo từng lần phát sinh thu nhập, gồm: Áp dụng đối với thu nhập đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Hồ sơ khai thuế cần nộp khi nào?

Thời hạn khai thuế TNCN đầu tư vốn.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế và kê khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Doanh nghiệp tham khảo để thực hiện tính thuế thu nhập và kê khai thuế đúng quy định.

Để được tư vấn thủ tục mua hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn và tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*