Quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định, Thông tư mới nhất 2020

Quy định về hóa đơn điện tử trong nghị định 119

Để nắm được các quy định sử dụng hóa đơn điện tử mới và đúng quy định pháp luật, bạn cần cập nhật những Thông tư, Nghị định mới nhất, được ban hành bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 2 Thông tư, Nghị định mới nhất có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà bạn không thể bỏ qua.

Quy định về hóa đơn điện tử

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định, Thông tư mới nhất 2020

1. Quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP là Nghị định mới nhất có quy định sử dụng hóa đơn điện tử do Chính Phủ ban hành ngày 12/09/2018.

Quy định về hóa đơn điện tử trong nghị định 119

Quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất

1.1.Đối tượng áp dụng

Theo đó, Nghị định này áp dụng với các đối tượng bao gồm:

 • Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

1.2. Những quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

Nội dung của Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về hóa đơn điện tử như sau:

 • Quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Quy định các loại hóa đơn điện tử.
 • Quy định nội dung của hóa đơn điện tử.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Định dạng hóa đơn điện tử.
 • Phân định rõ hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp.
 • Quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy.
 • Bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy hóa đơn điện tử.
 • Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.
 • Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.
 • Nguyên tắc, yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Quy định mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với người mua, với cơ quan thuế.

Đặc biệt, trong Nghị Định, Chính Phủ đã quy định rõ rằng: Các tổ chức, doanh nghiệp cần hoàn thành thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01/11/2020.

2. Thông tư quy định về hóa đơn điện tử mới nhất số 68/2019/TT-BTC

Mới đây nhất, Bộ Tài chính cũng đã cho ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC vào ngày 30/09/2019.

Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Thông tư quy định về hóa đơn điện tử mới nhất số 68/2019/TT-BTC

Theo đó, Thông tư này bao gồm các quy định nhằm hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2.1. Đối tượng áp dụng của Thông tư 68

Thông tư số 68/2019/TT-BTC áp dụng với các đối tượng như sau:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử.
 • Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, đăng ký và sử dụng hóa đơn.

2.2. Nội dung của Thông tư 68

Do ra đời với mục đích để hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nên nội dung chính của trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC cũng xoay quanh mục đích này. Cụ thể:

 • Quy định chi tiết về từng mục nội dung của hóa đơn điện tử.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Định dạng hóa đơn điện tử.
 • Quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
 • Quy định đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

3. Một số lưu ý

Cũng giống như Nghị Định 119/2018/NĐ-CP, trong Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã khẳng định một lần nữa rằng: thời hạn các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng quy định một số văn bản sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/10/2020:

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC;
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC;
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC;
 • Quyết định 1209/QĐ-BTC;
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC;
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC.

Trên đây, hoadondientu.edu.vn cập nhật đến bạn các quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo các Nghị định và Thông tư mới nhất.

Mọi thắc mắc liên quan đến dụng hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*