Qúa trình giải quyết thủ tục hành chính về hóa đơn được cắt giảm về mặt thời gian

Việc giải quyết các thủ tục về hóa đơn sẽ được cắt giảm về mặt thời gian.

Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư 37, trong đó có việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn, bắt đầu từ ngày 27/4.

Xem thêm: hóa đơn điện tử
Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37 sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn. Nội dung sửa đổi chủ yếu là thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn gồm: thủ tục tạo hóa đơn tự in, đặt in và thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tự in, đặt in.
Theo đó, điểm mới liên quan đến văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, quy định trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Việc giải quyết các thủ tục về hóa đơn sẽ được cắt giảm về mặt thời gian.
Việc giải quyết các thủ tục về hóa đơn sẽ được cắt giảm về mặt thời gian.

Trường hợp sau 2 ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.
Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp. Quy định cũ là 5 ngày làm việc. Rút ngắn thời hạn thông báo phát hành hóa đơn xuống còn 2 ngày (quy định cũ 5 ngày làm việc)…
Thông tư cũng quy định đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*