Những thay đổi khi áp dụng HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Áp dụng hóa đơn điện tử HĐĐT theo thông tư 78

Ngày 28/10/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4144/TCT-CS giới thiệu một số nội dung mới về hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Đây là những thay đổi quan trọng về hóa đơn, chứng từ điện tử doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nắm rõ. Vậy, các điểm thay đổi về HĐĐT khi áp dụng theo Thông tư 78 là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

1. Một số điểm mới quan trọng khi áp dụng HĐĐT theo Thông tư 78

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Đến ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tổng cục thuế cần thông báo, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ thuế và người nộp thuế về sự thay đổi đối với hóa đơn, chứng từ. Cũng từ đó, ngày 28/10/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4144/TCT-CS giới thiệu một số nội dung mới về hóa đơn, chứng từ theo Thông tư 78.

Các nội dung mới cán bộ thuế và người nộp thuế cần chú ý như sau:

(1) Ủy nhiệm lập HĐĐT

Hóa đơn điện tử do bên ủy nhiệm lập có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Tuy nhiên, hóa đơn điện tử bắt buộc phải thể hiện tên, địa chí, mã số thuế của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm đồng thời đúng thực tế phát sinh.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm có trách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
Bên cạnh đó, việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm gồm: tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số;
 • Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;
 • Mục đích, thời gian ủy nhiệm;
 • Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm. Lưu ý, ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm.

Hơn nữa, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải công khai trên truyền thông đại chúng hoặc website của đơn vị mình khi lập ủy nhiệm, hết thời gian ủy nhiệm hoặc chấm dứt thời gian ủy nhiệm.

>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn.

(2) Về việc chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Người nộp thuế đang sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có nhu cầu chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 78

Trong trường hợp người nộp thuế không sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng có rủi ro cao về thuế thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

(3) Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp

Theo Thông tư 78, áp dụng một số HĐĐT cho một số trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • Kinh doanh xăng dầu;
 • Dịch vụ ngân hàng.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

(4) Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế nhưng có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh do số lượng hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục, để thuận lợi trong việc lập hóa đơn thì người nộp thuế được lựa chọn sử dụng máy tính tiền để áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

(5) Sử dụng biên lai, chứng từ của cơ quan thuế

Cục Thuế in, khởi tạo và phát hành biên lai thuế Mẫu CTT50 sử dụng để thu thuế, phí, lệ phí đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Sử dụng cho các trường hợp thu nợ đối với hộ khoán, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

 • Các địa bàn sử dụng biên lai thuế phải đảm bảo các tiêu chí sau:
 • Không có điểm thu;
 • Chưa thực hiện ủy nhiệm thu thuế;
 • Thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

>> Tham khảo: ThaisonSoft cung cấp phần mềm E-invoice và dịch vụ eTVAN truyền nhận, lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

(6) Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan

Đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là tổ chức thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thành lập hợp pháp và các dịch vụ về hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức.
 • Tổ chức phải có tối thiểu 05 nhân sự trình độ đại học về công nghệ thông tin.
 • Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu về hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là tổ chức được thành lập hợp pháp, có tối thiểu 05 năm hoạt động và các thông tin về dịch vụ HĐĐT phải được đăng trên trang thông tin của tổ chức.
 • Có quỹ và có giấy bảo lãnh của một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam và quỹ không dưới 05 tỷ đồng.
 • Tổ chức có tối thiểu 20 nhân sự có trình độ đại học về lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Tổ chức có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu về cung cấp dịch vụ HĐĐT của cơ quan thuế.

2. ThaisonSoft- cung cấp HĐĐT chuẩn Thông tư 78

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (ThaisonSoft) đáp ứng đầy đủ tiêu chí đối với tổ chức cung cấp, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo Điều 10, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử

E-invoice đáp ứng đầy đủ quy chuẩn nhà cung cấp theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của ThaisonSoft hoạt động rộng khắp cả nước, trải dài trên ba miền Bắc- Trung- Nam đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người dùng. E-invoice được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết cho hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, sau khi có quy định mới về HĐĐT, E-invoice đã cập nhật thêm nhiều tính năng mới chuẩn hóa theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Một số nhóm chức năng mới của E-invoice được cập nhật như:

 • Nhóm chức năng phát hành hóa đơn.
 • Nhóm chức năng lập hóa đơn.
 • Nhóm chức năng xử lý hóa đơn.

Theo đó, các quy định mới về HĐĐT đã được ban hành theo Thông tư 78 và Nghị định 123 và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78 theo Công văn số 4144/TCT-CS, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần nắm vững, triển khai và sử dụng HĐĐT đáp ứng yêu cầu của Tổng cục thuế. Từ đó, quá trình kinh doanh của đối tượng sử dụng HĐĐT trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm hơn trong thời đại kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngày nay.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn nhanh nhất!

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*