Những đối tượng nào được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cấp cho một số đối tượng

Nếu tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần hóa đơn để giao cho khách hoặc được cơ quan thuế đồng ý cấp hóa đơn thì được cấp theo từng lần phát sinh. Dưới đây là các thông tin về vấn đề này để doanh nghiệp tham khảo.

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cấp cho một số đối tượng

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cấp cho một số đối tượng

Theo Khoản 6 Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử được cấp theo từng lần phát sinh là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được chia thành 2 trường hợp:

 • Cấp hóa đơn là hóa đơn bán hàng cho các nhóm đối tượng:
  • Tổ chức phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ dù không kinh doanh
  • Doanh nghiệp phát sinh thanh lý tài sản sau khi phá sản, giải thể, đã quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và thuộc 1 trong 3 nhóm sau:
   • ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản;
   • tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cần hóa đơn giao cho khách để thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh theo thông báo của cơ quan thuế;
   • ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo thông báo của cơ quan thuế;
  • Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản. Giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Cấp hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng cho 3 nhóm đối tượng:
  • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
   • ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản 
   • tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

Nếu doanh nghiệp, tổ chức thuộc các đối tượng nêu trên và cần có hóa đơn thì nên liên hệ đến cơ quan quản lý trực tiếp để được hướng dẫn quy trình và các thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Nguồn: Einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*