Những điều doanh nghiệp cần biết về ngành thuế năm 2018

Theo thống kê, năm 2017 ngành thuế cán mốc trên 1 triệu tỷ đồng số thu cho ngân sách nhà nước. Đây là “con số vàng” đánh dấu cho sự phát triển tích cực của ngành thuế ở nước ta.

Để đạt được kết quả trên ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu đảm bảo lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; Tăng cường việc quản lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào NSNN.

nhung-dieu-doanh nghiep-can-biet-ve-nganh-the-nam-2018nhung-dieu-doanh nghiep-can-biet-ve-nganh-the-nam-2018

Những thay đổi trong ngành thuế năm 2018 các doanh nghiệp cần biết

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018, ngành thuế đề ra các giải pháp trong tâm sau:

Một là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước.
Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử bao gồm nộp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thu thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản bằng phương thức điện tử; triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến người nộp thuế

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung thông tin về hộ kinh doanh để thực hiện việc công khai các thông tin của hộ kinh doanh thuế khoán trên trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế.

Ba là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

Thực hiện kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận còn lại của năm 2017 và các quý trong năm 2018 để chủ động đôn đốc DN nộp sát với thực tế phát sinh, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.
Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế GTGT năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử.
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế điện tử, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh công tác triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trong năm 2018 góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại cơ quan thuế các cấp, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn… Cập nhật đầy đủ kịp thời, chính xác báo cáo tài chính năm vào ứng dụng quản lý thuế để phục vụ công tác đánh giá, phân tích rủi ro. Tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN NQD và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối với doanh nghiệp NQD và hộ kinh doanh trong đó tập trung tại những địa bàn trọng điểm.

Bốn là, tăng cường quản lý nợ thuế

Thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

(Theo: vtc.vn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*