Những điều cần biết về cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử liệu có cần đủ nội dung?

Hóa đơn điện tử đã và đang được truyền thông rộng rãi nên có lẽ các doanh nghiệp đã từng nghe đến “cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử” nhưng liệu doanh nghiệp đã nắm được các nội dung cơ bản về vấn đề này?

Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử là gì?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ giải thích cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử là tập hợp các dữ liệu thông tin về hóa đơn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về hóa đơn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin về hóa đơn.

tang-hieu-qua-cho-khoi-ngan-hang-voi-hoa-don-dien-tu-1

Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử cần được quản lý và sử dụng đúng quy định

Xem thêm: Hóa đơn điện tử có bảng kê cần thiết không ?

Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử gồm những gì?

Cơ sở dữ liệu hóa đơn bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau:

  • Cơ sở dữ liệu về số lượng hóa đơn sử dụng theo từng loại hóa đơn;
  • Cơ sở dữ liệu về số lượng hóa đơn sử dụng theo từng hình thức hóa đơn;
  • Cơ sở dữ liệu về số lượng hóa đơn sử dụng theo người bán hàng hóa, dịch vụ;
  • Cơ sở dữ liệu về nội dung hóa đơn;
  • Cơ sở dữ liệu về số lượng hóa đơn hủy.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử phải được xây dựng đồng bộ và được tích hợp với nhau. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế từng thời kỳ phù hợp với điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế.

Nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử

Việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, tổ chức có chức năng thanh toán và giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên nguyên tắc:

  • Kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Bảo đảm việc tiếp cận thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
  • Bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

Với việc tiến tới phủ sóng hóa đơn điện tử, sau khi thực hiện thành công, cơ quan thuế sẽ có được hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện, đầy đủ để phục vụ cho các công tác thanh tra, kiểm tra, dự báo cũng như hoạch định chiến lược các vấn đề có liên quan

Nguồn: Einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*