Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có quyền và nghĩa vụ gì với doanh nghiệp?

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hỗ trợ quá trình chuyển đổi thuận tiện hơn

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử đều lựa chọn đồng hành với một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để sử dụng sản phẩm phần mềm hóa đơn điện tử cũng như các dịch vụ hỗ trợ của đơn vị này. Để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được thuận lợi, doanh nghiệp cũng nên nắm rõ về quyền cũng như nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp.

Nội dung này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

  • Ký hợp đồng bằng văn bản với người mua về cung cấp và sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử, trong đó phải quy định rõ về trách nhiệm của các bên liên quan đến nội dung hóa đơn điện tử và trách nhiệm bảo mật thông tin.
  • Được quyền từ chối cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử đối với cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện tham gia giao dịch hoặc vi phạm hợp đồng.
  • Được thu tiền sử dụng dịch vụ về hóa đơn điện tử từ người mua dịch vụ để đảm bảo duy trì hoạt động theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa hai bên.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hỗ trợ quá trình chuyển đổi thuận tiện hơn

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hỗ trợ quá trình chuyển đổi thuận tiện hơn

Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

  • Tổ chức cung cấp dịch vụ phải công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của tổ chức.
  • Cung cấp dịch vụ truyền nhận và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế.
  • Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn hóa đơn điện tử theo thỏa thuận với các bên tham gia giao dịch.
  • Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử.
  • Thông báo cho người mua dịch vụ và cơ quan thuế trước 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh, dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của người mua dịch vụ.
  • Chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của người mua dịch vụ đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định.
  • Bảo đảm giữ bí mật về dữ liệu các thông tin về hóa đơn điện tử của khách hàng.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hay nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử có tác động trực tiếp đến hiệu quả và quá trình triển khai tại doanh nghiệp. Bởi vậy, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh nên có những tiêu chí rõ ràng và cân nhắc kỹ lưỡng để tìm được đơn vị phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho tổ chức của mình trong quá trình tìm hiểu, triển khai cũng như sử dụng hóa đơn điện tử.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*