Lưu ý về việc lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử không có giới hạn số dòng. Tuy nhiên, với trường hợp danh mục hàng hóa, dịch vụ cần thể hiện nhiều hơn số dòng một trang, hay còn gọi là hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, hóa đơn cần đảm bảo một số quy định để hợp lệ.  

Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

  • Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Các điều kiện này cũng được áp dụng đối với hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

Hóa đơn điện tử hiện đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới

Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang cũng cần đáp ứng điều kiện của hóa đơn điện tử thông thường

Xem thêm: Hóa đơn điện tử áp dụng từ khi nào ?

Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

“…Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Căn cứ các quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, tại Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã trả lời trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn.

Nói cách khác, doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị đủ và đúng các nội dung như quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Nguồn: Einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*