Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã

Phải xử lý ra sao với hóa đơn điện tử đã được cấp mã bị sai sót?

Việc xảy ra sai sót trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử là điều không tránh khỏi. Với những đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, sau khi hóa đơn đã được cấp mã mới phát hiện ra sai sot thì xử lý ra sao?

Phải xử lý ra sao với hóa đơn điện tử đã được cấp mã bị sai sót?

Phải xử lý ra sao với hóa đơn điện tử đã được cấp mã bị sai sót?

Xem thêm: Hóa đơn điện tử có bắt buộc không ?

Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định:

  • Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót: người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
  • Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót: người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
  • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã: cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định trên và xác định hóa đơn điện tử bị sai sót của đơn vị mình thuộc trường hợp nào trong số 3 trường hợp nêu trên để xử lý theo đúng quy định. Còn đối với doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế muốn tìm hiểu cách xử lý hóa đơn điện không có mã bị sai sót, vui lòng tìm hiểu Điều 24 Nghị định 119. Sau khi tự tra cứu, nếu doanh nghiệp, tổ chức vẫn còn vướng mắc thì nên liên hệ cơ quan Thuế hoặc các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*