Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn có mã của cơ quan thuế có sai sót

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế mới nhất hiện nay sẽ được thực hiện đúng theo Thông tư mới nhất số 68/2019/TT-BTC, được Bộ Tài chính ban hành vào ngày ngày 30 tháng 9 năm 2019. Theo đó, với mỗi trường hợp sai sót khác nhau thì cách chỉnh sửa hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cũng sẽ không giống nhau. Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này.

1. Trường hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế viết sai nhưng người bán chưa gửi cho người mua

Hiện nay, cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế đúng nhất hiện nay sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 11, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã

Cách xử lý HĐĐT có mã viết sai, người bán chưa gửi cho người mua.

Theo đó, nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế xảy ra sai sót thông tin nhưng người bán chưa gửi hóa đơn cho người mua thì người bán sẽ tiến hành cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai  như sau:

– Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đối với việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập.

– Bên bán tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo có ký số, ký điện tử, gửi tới cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới, thay thế hóa đơn đã sai sót.

– Khi nhận được Thông báo hủy hóa đơn điện tử, phía Cơ quan thuế sẽ tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu ngay trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai nhưng người bán chưa đã gửi hóa đơn có mã cho người mua

Hóa đơn điện tử có mã viết sai nhưng người bán đã gửi

Cách xử lý HĐĐT có mã viết sai, người bán đã gửi cho người mua.

Với trường hợp này, cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai sẽ được áp dụng theo từng lỗi sai cụ thể như sau:

– Thứ nhất, nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chỉ xảy ra sai sót về tên, địa chỉ người mua thì cách xử lý hóa đơn điện tử sai sẽ được áp dụng theo từng bước dưới đây:

  • Bên bán sẽ thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có sai sót
  • Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP rồi gửi tới cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn mới.

–  Thứ hai, nếu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế, hoặc sai hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai sẽ được áp dụng theo hướng dẫn này:

  • Bên bán và bên mua cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 gửi tới cơ quan thuế.
  • Bên bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Theo đó, cách sửa hóa đơn điện tử mới thay thế buộc phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Đồng thời, bên bán phải ký số, ký điện tử trên hóa đơn thay thế mới rồi gửi tới cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Sau khi nhận được thông báo, phía cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế tiến hành thông báo cho bên bán theo Mẫu số 05 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để bên bán kiểm tra sai sót.

Bên bán có 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, để lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 và lập hóa đơn điện tử mới thay thế, đảm bảo đã ký số, ký điện tử, sau đó gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập nhằm hoàn thành cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai.

Cả hai phía người bán và người mua đều phải lưu ý rằng, các hóa đơn điện tử đã hủy sẽ không có giá trị sử dụng nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan thuế cũng như của chính đơn vị kinh doanh đó.

Như vậy, bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai đúng nhất hiện nay, một cách rất chi tiết.

Mọi thắc mắc liên quan đến cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*