Hướng dẫn cách quyết toán thuế bảo vệ môi trường mới nhất 2020

Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 06/11/2013, Bộ Tài chính đã quy định một số trường hợp kinh doanh sẽ phải khai thuế bảo vệ môi trường. Dưới đây là hướng dẫn làm quyết toán thuế bảo vệ môi trường chi tiết nhất cho các doanh nghiệp.

1. Đối tượng phải kê khai thuế bảo vệ môi trường

  quyết toán thuế bảo vệ môi trường-1

Đối tượng nào phải kê khai thuế bảo vệ môi trường?

Thực tế, không phải mọi doanh nghiệp đều phải kê khai thuế bảo vệ môi trường mà chỉ áp dụng với các đối tượng đơn vị kinh doanh dưới đây:

– Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng hóa có dùng bao bì để đóng gói sản phẩm (người mua không dùng bao bì này để gói sản phẩm) nhằm bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, cho, tặng, khuyến mại, quảng cáo thì sẽ phải thực hiện kê khai thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường theo tháng.

– Các hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc diện phải đóng thuế bảo vệ môi trường thì đơn vị kinh doanh phải thực hiện khai và nộp loại thuế này theo từng lần phát sinh (trừ các trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) theo đúng quy định pháp luật hiện hành về hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Lưu ý rằng, với những đơn vị kinh doanh không phát sinh thuế bảo vệ môi trường thì không cần làm thủ tục quyết toán loại thuế này song vẫn bắt buộc phải kê khai và nộp tờ khai thuế bảo vệ môi trường cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.

>> Tham khảo: Quy định về quyết toán thuế 2020.

2. Địa điểm kê khai thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường như sau:

– Trường hợp là hàng hóa sản xuất trong nước, bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm (người mua không dùng bao bì này để gói sản phẩm) thì địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế là trực tiếp tại cơ quan thuế. Trường hợp này không bao gồm than đá tiêu thụ nội địa của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và xăng dầu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối.

– Trường hợp là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng chịu thuế bảo vệ môi trường đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ là cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng hóa phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

– Trường hợp là đơn vị kinh doanh hàng hóa nhập khẩu (ngoại trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) thì địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế là tại cơ quan hải hải, nơi đơn vị kinh doanh làm thủ tục hải quan.

3. Hồ sơ kê khai thuế bảo vệ môi trường

quyết toán thuế bảo vệ môi trường-2

Hồ sơ kê khai thuế bảo vệ môi trường gồm những gì?

Một bộ hồ sơ quyết toán thuế bảo vệ môi trường hợp lệ và hợp pháp chỉ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu sau:

– Tờ khai thuế theo mẫu số 01/TBVMT

– Các tài liệu liên quan đến việc khai và tính thuế bảo vệ môi trường của đơn vị kinh doanh.

Lưu ý rằng, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm về mọi thông tin khai trên hồ sơ quyết toán thuế của đơn vị mình. Những trường hợp phát hiện khai sai, gian lận, trốn thuế thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử.

4. Cách quyết toán thuế bảo vệ môi trường

Hiện nay, để làm việc quyết toán thuế bảo vệ môi trường được thực hiện nhanh chóng, chính xác, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để kê khai.

4.1. Trường hợp quyết toán thuế BVMT với tổ chức, cá nhân sản xuất túi ni lông và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC

Trường hợp này khi khai thuế bảo vệ môi trường sẽ phải căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các tài liệu hồ sơ liên quan để kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đúng quy định.

4.2. Trường hợp quyết toán thuế BVMT với xăng, dầu, mỡ nhờn, gọi chung là xăng dầu

Với trường hợp này, cách quyết toán thuế sao cho đúng sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thuế:

–  Nếu là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thì khi kê khai cần tiến hành đăng ký, kê khai rồi nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Cụ thể về các doanh nghiệp này bạn có thể tham khảo Khoản Mục b1, Khoản 4, Điều 15 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Nếu là các đơn vị xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác, không phải để kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu); dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị thì khi quyết toán thuế cần phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan hải quan.

4.3. Trường hợp quyết toán thuế BVMT đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa

Trong khai thác than và tiêu thụ, tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng cách quyết toán thuế:

– Nếu là than do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ thì việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện như sau:

+ Hàng tháng, các Công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin phải tiến hành phân bổ số thuế bảo vệ môi trường cần nộp cho các địa phương – nơi có than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các Công ty sản xuất khai thác than tại địa phương. Đồng thời,  các Công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin phải lập Biểu tính thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01-1/TBVMT.

+ Các công ty đầu mối tiêu thụ than phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và mẫu phụ lục số 01-1/TBVMT để gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty đầu mối; gửi 01 bản phụ lục số 01-1/TBVMT lên cơ quan thuế quản lý công ty khai thác.

+ Căn cứ số thuế bảo vệ môi trường được tính nộp cho từng địa phương trên phụ lục số 01-1/TBVMT trong kỳ tính thuế, công ty đầu mối tiêu thụ than phải lập chứng từ nộp thuế BVMT lên địa phương – nơi đặt trụ sở chính (khi có phát sinh thuế phải nộp), và các địa phương nơi khai thác than.

– Nếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương nơi khai thác để hoàn thành việc quyết toán thuế.

– Nếu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ thì để hoàn thành quyết toán thuế cần phải tiến hành kê khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế trực thuộc.

>> Tham khảo: Hồ sơ quyết toán thuế tndn.

4.4. Trường hợp nhập khẩu than

Căn cứ vào quy định hiện hành thì trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm lượng than antraxit thì người nộp thuế phải tiến hành kê khai riêng lượng than antraxit nhập khẩu và nộp thuế bảo vệ môi trường theo đúng mức quy định đối với than antraxit. Trường hợp có sai sót số lượng thì người nộp thuế được kê khai bổ sung, điều chỉnh. Nếu cố tình khai sai thì đơn vị kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Nếu khối lượng thực tế than antraxit nhập khẩu khác với đã kê khai khi nhập khẩu thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Trên đây, bài viết đã hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế bảo vệ môi trường nhanh chóng, chính xác nhất hiện nay. Mọi thắc hay muốn được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*