Hướng dẫn các thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế mới nhất 2020

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Các thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế đã được Chính Phủ đề cập trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Chi tiết hơn về thủ tục đăng ký với hóa đơn điện tử có mã và không có mã sẽ được chúng tôi cập nhật ngay trong bài viết này.

1. Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

1.1. Đối tượng áp dụng

Chỉ các doanh nghiệp thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới được làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Cụ thể:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Các hộ, cá nhân thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng từ 10 lao động trở lên, doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng với các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; từ 10 tỷ đồng với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

1.2. Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế loại có mã

 • Đầu tiên, tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ chủ động truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng loại hóa đơn này  Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
 • Thứ hai, sau khi nhận được thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế thì cơ quan này có trách nhiệm phải gửi lại Thông báo theo Mẫu số 02 (Phụ lục NĐ 119/2018/NĐ-CP) để thông báo việc chấp nhận hay không với các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thứ ba, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo đúng quy định.
 • Đối với trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký với cơ quan thuế thì các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin theo Mẫu số 01 (Phụ lục NĐ 119/2018/NĐ-CP).
 • Cuối cùng, cơ quan thuế tiến hành rà soát các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng loại hóa đơn có mã này không thu tiền và gửi thông báo theo Mẫu số 07 (Phụ lục NĐ 119/2018/NĐ-CP) nếu thuộc đối tượng chuyển sang dùng HĐĐT có mã thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT theo quy định.

2. Thủ tục đăng ký loại hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2.1. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp được tiến hành làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế loại không có mã của cơ quan thuế sẽ bao gồm:

 • Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế,…
 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, có xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử.

2.2. Thủ tục đăng ký loại hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

 • Đầu tiên các doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế sẽ  truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tiến hành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, loại không có mã.
 • Thứ hai, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 (Phụ lục NĐ 119/2018/NĐ-CP) về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký của doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký.
 • Thứ ba, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, các tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).
 • Thứ tư, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử không có mã và thông báo theo Mẫu số 07 (Phụ lục NĐ 119/2018/NĐ-CP) nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định

Lưu ý rằng, với trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký loại không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức có thể đăng ký loại có mã của cơ quan thuế.

Trên đây, hoadondientu.edu.vn đã giới thiệu đến bạn thủ tục đăng ký với cơ quan thuế loại có mã và không có mã mới nhất 2020.

Mọi thắc mắc thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*