Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Ngày 5/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4311/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn giải đáp vướng mắc của Công ty Bảo hiểm PIJICO về thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Tổng cục Thuế cho biết, trước thời hạn 1/11/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định về xử lý chuyển tiếp. Cụ thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định 119 chính thức có hiệu lực thi hành thì được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đó đang sử dụng.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định 119 có hiệu lực thi hành thì vẫn được phép sử dụng các loại hóa đơn đó đến hết ngày 31/10/2020. Bên cạnh đó, trong quá trình áp dụng vẫn tiếp tục tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số  51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Một nội dung quan trọng khác của Nghị định là trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nếu cơ quan thuế có thông báo về việc chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, chưa đủ điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin thì cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế song song với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Căn cứ vào các quy định trên Tổng cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp công ty Bảo hiểm PIJICO sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in thì được phép tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ cho đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Xem thêm chi tiết tại: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*