Hóa đơn điện tử là gì và những khái niệm cơ bản cần nắm được

phần mềm hóa đơn điện tử
phần mềm hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử đã được ấn định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Chỉ còn hơn 1 năm cho đến hạn cuối chuyển đổi, tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp, tổ chức chưa chuyển đổi mà mới đang bắt đầu tìm hiểu về hóa đơn điện tử vẫn còn khá nhiều.

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ thông tin, khái niệm về hóa đơn điện tử

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ thông tin, khái niệm về hóa đơn điện tử

Những khái niệm cơ bản về hóa đơn điện tử

Theo Điều 3 và Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, dưới đây là giải thích của một số khái niệm quan trọng về hóa đơn điện tử :

  • Hóa đơn điện tử là gì Là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.
  • Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Quy định về chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có nêu rõ:

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Thời gian để hoàn tất chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không còn nhiều. Các đơn vị thuộc nhóm đối tượng phải chuyển đổi nên khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị để không bị động khi hạn cuối đến. Doanh nghiệp, tổ chức nếu còn những băn khoăn, vướng mắc nên tìm đến các nhà cung ứng phần mềm hóa đơn điện tử chuyên nghiệp, uy tín để được tư vấn, giải đáp giúp quá trình chuyển đổi thuận lợi, tối ưu chi phí và thời gian triển khai.

Tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử tại đây.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*