Hóa đơn điện tử liệu có hợp lệ nếu ngày lập không trùng ngày ký số hóa đơn?

Ngày lập không trùng ngày ký số - Hóa đơn điện tử liệu có hợp lệ?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có sự trùng khớp giữa ngày lập hóa đơn và ngày người bán ký số hóa đơn hay không là vướng mắc của một số doanh nghiệp.

Để giải đáp được vấn đề trên, trước hết doanh nghiệp cần nắm được nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng loại hình hóa đơn điện tử. Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ có đề cập đến nội dung này như sau:

  • Người bán bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119) phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  • Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định 119.

Ngày lập không trùng ngày ký số - Hóa đơn điện tử liệu có hợp lệ?

Ngày lập không trùng ngày ký số – Hóa đơn điện tử liệu có hợp lệ?

Cũng tại Nghị định 119, Điều 7 Nghị định này quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

  • Đối với bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
  • Đối với cung cấp dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
  • Đối với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: người bán lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao.

Hóa đơn điện tử hợp lệ khi đảm bảo toàn vẹn thông tin và đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 4 và các Điều 6,7,8 Nghị định 119.

Tại mục hỏi đáp chính sách tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (https://www.mof.gov.vn/), ngày 12/12/2018, Bộ Tài chính đã trả lời cho thắc mắc này của doanh nghiệp. Theo đó, nếu hóa đơn điện tử có ngày ký hóa đơn sau ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp căn cứ ngày lập hóa đơn điện tử để thực hiện kê khai, nộp thuế, hạch toán theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo Công văn số 812/TCT-DNL ngày 13/03/2019 của Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử. 

Hiện nay Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119, vì vậy, trong một số trường hợp, quy định thực hiện tại các Cục và Chi cục Thuế là không đồng nhất. Để đảm bảo hợp lệ, khi có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử hoặc gửi công văn lên cơ quan thuế quản lý đơn vị mình để được hỗ trợ giải đáp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*