Hóa đơn điện tử là giải pháp hoàn hảo cho bài toán hóa đơn “khống”

Hóa đơn điện tử là giải pháp hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn giả, hóa đơn khống

Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng hóa đơn giả, hóa đơn khống, hóa đơn bất hợp pháp, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Một trong những cách trốn thuế, gian lận thuế phổ biến khi sử dụng hóa đơn giấy là doanh nghiệp mua hóa đơn để bù trừ và cân đối giữa thuế đầu vào, đầu ra, hạn chế thuế GTGT, để tạo ra hóa đơn chứng từ khống ghi nhận chi pí tính thuế, từ đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Điều này tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là hàng loạt các công ty “ma” ra đời với mục đích cung cấp hóa đơn cho doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa dòng tiền. Điều này không chỉ gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nên môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp, mất tính công bằng cho môi trường kinh doanh.

Sự ra đời của hóa đơn điện tử có thể xem là giải pháp hiệu quả khắc phục vấn nạn hóa đơn giả, hóa đơn khống khi sử dụng hóa đơn giấy trước đây. Khi sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Trên hóa đơn cần có đầy đủ nội dung tuân thủ quy định pháp luật. Doanh nghiệp cần lập hóa đơn điện tử cho bất kỳ giao dịch nào, không phân biệt giá trị của giao dịch.

Hóa đơn điện tử là giải pháp hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn giả, hóa đơn khống

Hóa đơn điện tử là giải pháp hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn giả, hóa đơn khống

Xem thêm: Nội dung  của hóa đơn điện tử là gì ?

Phổ biến hóa đơn điện tử cũng mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan thuế, đặc biệt là trong công tác xây dựng dữ liệu hóa đơn. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc cấp mã xác thực của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoặc tổ chức khác và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, ngành Thuế sẽ dễ dàng quản lý việc phát hành hóa đơn điện tử, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn hiệu quả hơn để từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử giúp cơ quan Thuế xây dựng cơ sở dũ liệu hóa đơn tập trung và thống nhất phục vụ công tác quản lý thuế của nhà nước, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế. Từ đó, cơ quan thuế có thể giảm thiểu rủi ro về thuế đồng thời giúp doanh nghiệp có môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn.

Phó giáo sư cũng cho rằng việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch. Tuy nhiên trong thời gian tới, để hóa đơn điện tử phát triển nhanh chóng hơn nữa thì các cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cần nỗ lực để thay đổi ư duy người dân và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*