Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?

Hóa đơn điện tử gồm 2 loại là hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tin về loại hóa đơn điện tử được quy định rõ tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp cũng có thể xem thêm quy định bổ sung về loại hóa đơn điện tử trong dự thảo hướng dẫn Nghị định 119

Quy định về loại hóa đơn trong Nghị định 119

Nghị định 119/2018/NĐ-CP cung cấp nhiều thông tin quan trọng về hóa đơn điện tử. Một trong số những nội dung mà doanh nghiệp cần lưu ý là quy định về các loại hóa đơn điện tử sử dụng trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể, Điều 5 Nghị định 119 quy định hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng: Đây là loại hóa đơn sử dụng trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế cũng được tính là hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này.
  • Hóa đơn bán hàng: Sử dụng trong trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện phương pháp trực tiếp khi khai thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế cũng được tính là hóa đơn bán hàng trong trường hợp này.
  • Các loại hóa đơn khác như tem, thẻ, vé, phiếu thu, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng đúng nội dung quy định.

Hóa đơn điện tử gồm 2 loại là hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn điện tử gồm 2 loại là hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Các loại hóa đơn trên cần đảm bảo đủ yêu cầu về nội dung, hình thức và định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định để đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý.

Nội dung tham khảo về quy định loại hóa đơn điện tử theo dự thảo Thông tư 119

Mặc dù Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực hơn 5 tháng nhưng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119 vẫn chưa được chính thức ban hành. Tuy nhiên gần đây Bộ Tài chính đã ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119 trên Cổng thông tin để tham khảo ý kiến người dân và các cơ quan bộ ngành khác.

Trong Dự thảo thông tư có bổ sung một số thông tin về loại hóa đơn điện tử như sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

  • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nước
  • Các hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất khẩu vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Hóa đơn bán hàng áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi:

  • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nước
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
  • Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cần thiết về loại hóa đơn điện tử.

Nguồn: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*