Hà Tĩnh: Hóa đơn điện tử được triển khai tại 108 đơn vị

Cục Thuế Hà Tĩnh có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Tính đến cuối tháng 3/2019, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 108 doanh nghiệp, đơn vị triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Với việc Nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời và đi vào có hiệu lực cùng với đó là quy định về thời hạn 01/11/2020 để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hộ, cá nhân kinh doanh hoàn tất chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, tất cả các Cục thuế trên cả nước, trong đó có Cục Thuế Hà Tĩnh đều đã & đang có nhiều hoạt động, chương trình để đẩy mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử.

Tại Hà Tĩnh, sau những nỗ lực truyền thông, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được những lợi ích hóa đơn điện tử đem lại như giảm chi phí in ấn, lưu trữ, bảo quản hóa đơn, giảm thủ công, tiết kiệm thời gian thực hiện các nghiệp vụ thanh toán do việc lập, gửi/ nhận, chỉnh sửa hóa đơn đều có thể thực hiện trên các phương tiện diện tử, dễ dàng tra cứu, đối chiếu dữ liệu phục vụ các công tác kế toán, kiểm toán…

Từ việc nắm được những giá trị hóa đơn điện tử đem lại, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại Hà Tĩnh dần quan tâm và tìm hiểu để chuyển đổi. Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, đến cuối tháng 3/2019, 108 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đã triển khai hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp, đơn vị này chủ yếu có tần suất sử dụng và số lượng hóa đơn lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: bưu chính viễn thông, điện, nước, xăng dầu, thương mại dịch vụ, ngân hàng, y tế, giáo dục…

Cục Thuế Hà Tĩnh có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế Hà Tĩnh có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Với những đơn vị chưa triển khai hóa đơn điện tử, Cục thuế đã truyền thông về quá trình chuyển tiếp để doanh nghiệp nắm được, theo đó:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.
  • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 119.
  • Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Với những nỗ lực của các cơ quan thuế Hà Tĩnh và chủ trương chung của Chính phủ & Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*