Dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế với doanh nghiệp rủi ro

Doanh nghiệp rủi ro bị buộc dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác phải dừng việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và chuyển sang sử dụng hình thức hóa đơn có mã – Đây là nội dung được đề cập đến tại Khoản b Điểm 3 Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Dự thảo đã hoàn thành giai đoạn lấy ý kiến đóng góp rộng rãi và Thông tư chính thức sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

Doanh nghiệp rủi ro bị buộc dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp rủi ro bị buộc dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Xem thêm: Hóa đơn điện tử sai mã số thuế?

Việc xác định các doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện rủi ro về thuế và phải chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

  • Tổng cục Thuế: xây dựng tiêu chí rủi ro trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thông nhất trong toàn quốc nhằm đánh giá xác định các trường hợp có dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn.
  • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: căn cứ hướng dẫn nêu trên định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế.
  • Cục thuế: tổng hợp danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế của Chi cục thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc quản lý của Cục thuế.
  • Cục trưởng Cục thuế: ngày 15 hàng tháng ban hành Quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyến sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quyết định này ghi rõ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác không được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế mà phải chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  • Cơ quan thuế: công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác biết.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: dừng việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo thời hạn ghi trên quyết định của cơ quan thuế kể từ ngày nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thuế và thực hiện đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 24 tháng hoạt động liên tục. Sau thời gian 24 tháng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử không mã nếu được cơ quan thuế xác định không thuộc trường hợp rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử không mã, và có đề nghị thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP gửi cơ quan thuế.

Bài viết hy vọng đã cung cấp thêm cho doanh nghiệp những thông tin, kiến thức hữu ích về hóa đơn điện tử.

Triển khai hóa đơn điện tử là xu hướng và chủ trương của Chính phủ. Hạn cuối của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoàn tất chuyển đổi sang hình thức này – 01/11/2020 đang đến gần, đòi hỏi các đơn vị cần chủ động nắm bắt thông tin, quy định về hóa đơn điện tử, và có những bước chuẩn bị tích cực để tránh bị động khi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*