Dự thảo Nghị định mới về hóa đơn bán hàng

Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.  Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51 là rất cần thiết.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51 (gọi chung là Nghị định 51).

Bộ này cho biết, sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế. Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51 là rất cần thiết.

Dự thảo Nghị định này quy định về việc khởi tạo, lập, in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi chung là quản lý, sử dụng hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau: Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; các loại hóa đơn khác, gồm vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác…

Hóa đơn quy định tại Nghị định này được thể hiện bằng các hình thức: Hóa đơn điện tử theo quy định; hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử

du-thao-nghi-dinh-moi-ve-hoa-don-ban-hang
Hóa đơn điện tử Einvoice. Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ quy định về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm: Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc không mua hóa đơn của cơ quan thuế…

Cơ quan thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí đối với: Hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp nhỏ ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn quy định…

Về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh.

Kể từ thời điểm đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được chấp nhận, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

(Theo Báo An Ninh Tiền Tệ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*