Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được hoàn thuế

doanh nghiệp sử dụng háo đơn điện tử sẽ được hoàn thuế

Bộ tài chính đã đưa ra một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số luật thuế, trong đó có các điểm mới về việc hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu (XK).

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số luật thuế, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế nhanh đối với trường hợp cơ sở kinh doanh, dự án đầu tư mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng hóa đơn điện tử. Theo dự thảo Nghị định, cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ XK có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

doanh nghiệp sử dụng háo đơn điện tử sẽ được hoàn thuế

Hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Trong trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ XK, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào, nếu không thì số thuế đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ XK trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ. Bộ Tài chính cũng đề xuất không hoàn thuế đối với hàng hóa NK để XK, hàng hóa XK không thực hiện việc XK tại địa bàn hoạt động hải quan.

Có thể nói việc hoàn thuế GTGT trước, kiểm tra sau đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có thể nói là bước đột phá nhằm cải cách hành chính đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Quy định chi tiết nội dung này, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế nhanh đối với trường hợp cơ sở kinh doanh, dự án đầu tư mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời Bộ Tài chính sẽ không thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với trường hợp nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK, vì nếu thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp do phải kéo dài thời gian hoàn thuế. Quyết định này sẽ  giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Dự thảo đang được lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương liên quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành 1/7/2016.

Về thuế các doanh nghiệp phải minh bạch

Bàn tiếp về nội dung về hoàn thuế GTGT, Luật quy định cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào thay cho việc quy định hoàn thuế GTGT sau ít nhất 12 tháng hoặc bốn quý đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.

Khi kiểm tra rà soát vấn đề này,Bộ Tài chính thấy rằng, thực tế phát sinh một ít trường hợp số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra và qua nhiều kỳ vẫn chưa được khấu trừ hết. Trong khi đó, theo quy định tại Luật thuế TNDN, doanh nghiệp được hạch toán số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung làm rõ như sau: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế đến thời điểm kết thúc kỳ tính thuế TNDN mà vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được lựa chọn hạch toán số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết vào chi phí được trừ để xác định thu nhập tính thuế TNDN.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*