Doanh nghiệp mới thành lập dùng hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy?

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cấp cho một số đối tượng

Doanh nghiệp mới thành lập liệu đã bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay chưa? – Đây là thắc mắc của nhiều đơn vị, nhất là những công ty trong cộng đồng khởi nghiệp hay các tổ chức kinh tế mới thành lập pháp nhân.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Nhiều doanh nghiệp mới còn phân vân giữa triển khai hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy?

Theo Điều 3 Khoản 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, những cơ sở, tổ chức kinh doanh mới thành lập trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020, nếu cơ quan thuế quản lý thông báo đơn vị phải áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trong trường hợp cơ sở chưa đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để triển khai hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP. 

Như vậy, việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mới thành lập có thể chia thành 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 nhưng cơ quan thuế chưa thông báo báo dụng hóa đơn điện tử 

Cơ sở kinh doanh được phép đăng ký phát hành hình thức hóa đơn mà doanh nghiệp mong muốn sử dụng: hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn mua của cơ quan thuế hay hóa đơn điện tử. Các thủ tục liên quan đến hóa đơn được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp mới thành lập nhận được thông báo yêu cầu áp dụng hóa đơn điện tử nhưng chưa đáp ứng các điều kiện để triển khai mà thực hiện đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định 51 và Nghị định 04 

Đơn vị thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục Nghị định 119, đồng thời nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Về vấn đề doanh nghiệp mới thành lập áp dụng hình thức hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp và Cục Thuế. Doanh nghiệp có thể tham khảo công văn nêu trên để biết thêm chi tiết. Trong trường hợp vẫn còn những điểm chưa rõ, doanh nghiệp có thể gửi công văn hoặc liên hệ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Để thuận tiện, doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn hình thức hóa đơn phù hợp để áp dụng. Vốn vẫn biết những đơn vị mới đi vào hoạt động thường phải mất một thời gian để mọi việc đi vào ổn định. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng nên tránh trường hợp chỉ sử dụng một thời gian ngắn đã phải chuyển đổi hình thức hóa đơn, dễ dẫn đến những bất tiện và gián đoạn các giao dịch kinh doanh. 

Nguồn: https://einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*