Danh sách đơn vị rủi ro về thuế chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được công bố hàng tháng

Danh sách doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Mặc dù Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chưa chính thức được ban hành, nhưng dự thảo Thông tư sau quá trình đăng tải lấy ý kiến đã nhận được nhiều sự quan tâm. Một trong số các nội dung đáng chú ý là việc hàng tháng danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế và buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được công bố.

Tiêu chí đánh giá các doanh nghiệp rủi ro sẽ được xây dựng bởi Tổng cục Thuế với mục đích nhằm xác định các trường hợp có dấu hiệu rủi ro trong phát hành và sử dụng hóa đơn. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng có trách nhiệm xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Về việc xác định doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro cao về thuế, theo điểm b khoản 3 Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119, trước ngày 05 hàng tháng, các cơ quan thuế quản lý trực tiếp căn cứ hướng dẫn về bộ tiêu chí nói trên để tiến hành rà soát, kiểm tra thực thế để lập danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế và gửi Cục thuế. Dựa trên đó, Cục thuế tổng hợp danh sách của các Chi cục thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc quản lý của Cục thuế.

Danh sách doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Danh sách doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Xem thêm: Những ký hiệu hóa đơn điện tử cần chú ý tại đây.

Ngày 15 hàng tháng, Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quyết định của cơ quan thuế ghi rõ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác không được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế mà phải chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bằng cách thực hiện đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp để chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương II Nghị định 119/2008/NĐ-CP.

Cơ quan thuế công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác biết.

Việc việc ngày càng hoàn thiện các quy định pháp lý, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của ngành thuế sẽ được thực hiện chính xác, chặt chẽ hơn, góp phần hạn chế các vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử nói riêng và vi phạm trong công tác thuế nói chung.

Nguồn: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*