Còn bao lâu thì chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp không còn nhiều thời gian để áp dụng hóa đơn điện tử

Khái niệm hóa đơn điện tử lần đầu tiên được nhắc đến là từ Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn. Đây là dấu mốc đầu tiên trên con đường kinh tế số, công nghệ số trong công tác quản lý giữa cơ quan Thuế và doanh nghiệp. Ngoài ra đây còn là bước tiến phát triển trong hệ sinh thái thương mại điện tử của doanh nghiệp. Vậy còn bao lâu nữa thì doanh nghiệp chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Thời gian chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, tại chương V về điều khoản thi hành. Từ ngày 01/11/2018 doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử hay hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  sẽ có khoảng thời gian 2 năm triển khai. Chậm nhất là tới ngày 01/11/2020, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Trong khoảng thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, các nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp không còn nhiều thời gian để áp dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp không còn nhiều thời gian để áp dụng hóa đơn điện tử

Quy trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

Để áp dụng hóa đơn điện tử thành công, doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình pháp luật đề ra. Hay hơn cả là doanh nghiệp có thể phối hợp ngay từ đầu với nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín.

Khi hợp tác với nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thực hiện lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. Ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử đã có sẵn văn bản quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp chỉ cần chủ động nhập thông tin cần thiết lên văn bản và xuất ra rồi gửi cho cơ quan Thuế quản lý. Cơ quan Thuế sẽ có văn bản thông báo phản hồi lại cho doanh nghiệp về việc đồng ý sử dụng. 

Doanh nghiệp có thể tạo mẫu hóa đơn ngay sau khi được đồng ý. Các bước lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu tiên đã có mẫu theo ngheo nghị định 119. Sau đó doanh nghiệp có thể tiến hành phát hành hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng ngay trên phần mềm.

Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, chuyển phát kèm khả năng tích hợp với hệ thống, phần mềm có sẵn. Mang lại quy trình quản lý nhịp nhàng, trôi chảy và là bước đệm để doanh nghiệp phát triển kinh tế số.

Nguồn: Click Here !

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*