Có những hình thức nào để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế?

Doanh nghiệp có 2 hình thức để lựa chọn khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế có hệ thống cơ sở dữ liệu được điện tử hóa đầy đủ về hóa đơn. Bởi vậy, việc các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế là yêu cầu bắt buộc.

Dữ liệu hóa đơn điện tử truyền đến cơ quan thuế phải đúng định dạng theo quy định của Bộ Tài chính trong các văn bản hiện hành. Bên bán có thể lựa chọn một trong hai hình thức chuyển dữ liệu: gửi trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

Doanh nghiệp có 2 hình thức để lựa chọn khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Doanh nghiệp có 2 hình thức để lựa chọn khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Mặc dù Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 chưa chính thức ban hành, tuy nhiên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hộ, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo Khoản 3 Điều 19 dự thảo Thông tư để nắm thêm chi tiết về các hình thức chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế. 

Theo đó, các doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện dưới đây có thể gửi trực tiếp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế:

  • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường sắt, nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm 
  • Số lượng hóa đơn: trên 1 triệu số hóa đơn điện tử/năm, 
  • Hạ tầng kỹ thuật: có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu và chuẩn kết nối do cơ quan thuế quy định

Đơn vị, tổ chức thực hiện gửi dữ liệu bằng cách sử dụng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để chuyển dữ liệu trực tiếp đến cơ quan thuế theo đúng định dạng đã quy định.

Các trường hợp khác không thuộc đối tượng nêu trên sẽ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử qua tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Với hình thức này, trước hết doanh nghiệp, đơn vị phải ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Căn cứ theo hợp đồng, bên bán là các doanh nghiệp, tổ chức chuyển dữ liệu hóa đơn cho nhà cung ứng dịch vụ hóa đơn điện tử và đơn vị này sẽ có trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu lên cơ quan thuế. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tính hợp pháp và chính xác của hóa đơn điện tử đã lập thuộc trách nhiệm của bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không phải đơn vị chuyển dữ liệu. 

Bên cạnh đó, quy định, trình tự về ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có tại Điều 47 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119. Doanh nghiệp cũng có thể tìm đọc để nắm các thông tin liên quan. 

Nguồn: Einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*