Cập nhật thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai mới nhất 2021

Biên lai là gì? Khi nào phải lập báo cáo sử dụng biên lai? Quy định các thủ tục cần tiến hành khi lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai? Quy định mẫu báo cáo sử dụng biên lai? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

1. Biên lai là gì?

Biên lai được hiểu là chứng từ do các tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

  báo cáo tình hình sử dụng biên lai-1

Biên lai là một loại chứng từ kế toán.

Biên lai hiện có 02 loại: Biên lai in sẵn mệnh giá và biên lai không in sẵn mệnh giá.

Theo nguyên tắc tạo lập biên lai thì các quan thuế, tổ chức thu phí, lệ phí được tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in và điện tử. Song các biên lai không in sẵn mệnh giá sẽ do Cục Thuế đặt in và được bán cho các tổ chức thu phí, lệ phí theo giá đảm bảo bù đắp chi phí in ấn, phát hành.

Khi tạo lập và sử dụng biên lai, các cơ quan thu phí và lệ phí có trách nhiệm phải lập là nộp báo cáo  theo đúng quy định của pháp luật.

>> Tham khảo: Biên lai điện tử.

2. Quy định thủ tục lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai

báo cáo tình hình sử dụng biên lai-2

Lập báo cáo sử dụng hóa đơn phải tuân thủ quy định pháp luật.

2.1. Căn cứ pháp lý

Để biết thủ tục lập báo cáo sử dụng biên lai hợp pháp ra sao, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

– Thông tư số 153/2012/TT-BTC

– Thông tư số 110/2015/TT-BTC

– Thông tư số 303/2016/TT-BTC

2.2. Thủ tục khi lập báo cáo sử dụng biên lai

Tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 153/2012/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về báo cáo tình hình biên lai thu tiền phí, lệ phí như sau: “Hàng quý, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý, Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

báo cáo tình hình sử dụng biên lai-3

Báo cáo về tình hình sử dụng biên lai nộp theo quý.

Như vậy, căn cứ quy định trên, các cơ quan thu phí và lệ phí khi lập báo cáo về tình hình sử dụng biên lai phải tuân thủ những thủ tục sau:

– Các cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm phải lập và nộp báo cáo về tình hình sử dụng biên lai theo quý nộp lên Chi cục Thuế quản lý trực tiếp;

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng biên muộn nhất trong vào 15 ngày, tính từ ngày cuối cùng của mỗi quý;

Thủ tục báo cáo sử dụng biên gồm: Tờ khai Mẫu báo cáo về tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hợp lệ.

– Các cơ quan thu phí, lệ phí có thể nộp báo cáo này theo 1 trong 3 cách, bao gồm:

  • Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
  • Gửi qua hệ thống bưu chính;
  • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Sau khi các cơ quan thu phí, lệ phí đã nộp báo cáo sử dụng biên lai lên cơ quan thuế trực thuộc, hồ sơ báo cáo sẽ được tiếp nhận:

– Nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế thì công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế;

– Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu chính thì công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế;

– Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Lưu ý rằng:

– Cơ quan thuế sau khi tiếp nhận hồ sơ báo cáo sử dụng biên lai sẽ không trả kết quả cho người nộp thuế.

– Các tổ chức nhận in biên lai đặt in cũng có trách nhiệm phải báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc nhận đặt in biên lai định kỳ 06 tháng/lần; thời hạn báo cáo chậm nhất là vào ngày 30/7 và 30/01 của năm; nội dung báo cáo thể thể hiện rõ các tiêu thức gồm: Tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức đặt in biên lai; số, ngày hợp đồng; tên biên lai; ký hiệu mẫu biên lai; ký hiệu biên lai; số lượng biên lai đã in (từ số…đến số) cho từng tổ chức. Đây là quy định được Bộ Tài chính ban hành rõ trong Điều 4, Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí ủy nhiệm lập biên lai thì có phải lập báo cáo sử dụng biên lai không?

Cũng tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 153/2012/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các Cơ quan thu phí, lệ phí khi ủy nhiệm cho bên thứ ba lập Biên lai thu phí, lệ phí theo hướng dẫn tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 4 trong Thông tư số 153/2012/TT-BTC thì vẫn phải báo cáo về tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

Tuy nhiên, việc ủy nhiệm giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

– Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về Biên lai ủy nhiệm (hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số… đến số…); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in); phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm.

– Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận uỷ nhiệm và gửi thông báo phát hành tới cơ quan thuế; Đồng thời phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức nhận ủy nhiệm và nơi thu phí, lệ phí.

– Biên lai thu tiền phí, lệ phí ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của Cơ quan thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai thu tiền phí, lệ phí (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận uỷ nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm).

– Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm, hai bên phải xác định bằng văn bản đồng thời thông báo cho Cơ quan Thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

4. Mẫu báo cáo về tình hình sử dụng biên lai hiện nay

Hiện nay, mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí được áp dụng theo mẫu Phụ lục số 06, ban hành kèm theo Thông tư 153/2012/TT-BTC, do cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

Mẫu báo cáo sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

Trên đây bài viết đã cập nhật đến bạn quy định các thủ tục cần tiến hành khi lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai và các quy định liên quan khác.

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*