Cập nhật quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tại dự thảo Thông tư thực hiện Nghị định 119

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 chưa được ban hành nhưng những thông tin về hóa đơn điện tử của dự thảo Thông tư là rất đáng chú ý, trong đó có quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tại dự thảo Thông tư thực hiện Nghị định 119

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tại dự thảo Thông tư thực hiện Nghị định 119

Theo Điều 12 dự thảo Thông tư hướng dẫn, quy trình đó được thực hiện như sau:  

  • Về phía doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 
    • Thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 
    • Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP cũng qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. 
  • Về phía cơ quan thuế 

Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký qua phương thức điện tử, trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan thuế gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục Nghị định số 119/2018/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho đơn vị, cá nhân thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký nói trên. 

Nếu cá nhân, đơn vị được chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kể từ thời điểm sử dụng hình thức hóa đơn này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng. Việc hủy hóa đơn được tiến hành theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính. 

Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử muốn thay đổi các thông tin đã có tại đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh cũng có thể thực hiện thay đổi trực tuyến bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và sử dụng Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để thực hiện thay đổi thông tin.

Như vậy, các thông tin trên đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm được quy định để thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế một cách hợp lệ, đúng quy trình.

Nguồn: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*