Cập nhật 06 điểm mới Thông tư 68/2019/TT-BTC

diem-moi-thong-tu-68/2019

06 điểm mới Thông tư 68/2019 trong bài viết dưới đây chắc chắn sẽ là những thông tin cực hữu ích, giúp bạn và doanh nghiệp nắm vững, hiểu rõ hơn các quy định mới nhất về hóa đơn điện tử, sẵn sàng hoàn thành chuyển đổi trước ngày 01/11/2020.

1. Chi tiết hóa yêu cầu nội dung với hóa đơn điện tử

So với các văn bản pháp luật quy định về HĐĐT trước đây, điểm mới Thông tư 68/2019 chính là đã quy định chi tiết hóa hơn các yêu cầu về tiêu thức nội dung với HĐĐT.

Điểm mới trong Thông tư 68

Chi tiết hóa yêu cầu nội dung với hóa đơn điện tử.

Cụ thể các yêu cầu nội dung HĐĐT này đã được Bộ Tài chính quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC, được Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

Theo đó, để hóa đơn điện tử khi xuất được coi là hợp lệ, hợp pháp thì cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu thức sau:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

Ngoài ra, các yêu cầu khác như: chữ viết, chữ số, đồng tiền,… cũng được quy định rất rõ ràng và chi tiết tại Khoản này.

2. Quy định các trường hợp không phải có đầy đủ tiêu thức nội dung HĐĐT

Điểm mới thứ hai trong các điểm mới thông tư 68/2019 đó là với văn bản pháp luật này, Bộ Tài chính đã chỉ định rõ những trường hợp không nhất thiếu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu thức nội dung của hóa đơn đã quy định ở Khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Chi tiết quy định này được thể hiện tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

3. Quy định định dạng hóa đơn điện tử

Quy định định dạng hóa đơn điện tử cũng là một trong những điểm mới Thông tư 68/2019/TT-BTC. 

Định dạng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Quy định định dạng hóa đơn điện tử.

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết hơn yêu cầu định dạng với hóa đơn điện tử như sau:

– HĐĐT phải bao gồm 2 thành phần: phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phần chứa dữ liệu chữ ký số. Riêng với HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì phải thêm phần chứa dữ liệu liên quan đến mã của cơ quan thuế.

– Các đơn vị kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  khi chuyển dữ liệu đến cơ quan theo hình thức trực tiếp thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phải kết nối với Tổng cục Thuế qua kênh riêng hoặc qua kênh MPLS VPN Layer 3.
 • Phải dùng dịch vụ web hoặc Message Queue được mã hóa làm phương thức kết nối.
 • Phải dùng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

4. Quy định trường hợp phải ngừng sử dụng HĐĐT

Tại Điều 9, Thông tư số 68/2019/TT-BTC lần này, Bộ Tài chính cũng đã quy định thêm một điểm mới thông tư 68/2019 là 07 trường hợp sẽ bị Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử. 

Từ quy định này, các doanh nghiệp cần phải nắm vứng để tránh những vi phạm dẫn đến bị ngừng sử dụng HĐĐT, gây gián đoạn và thiệt hài trong kinh doanh.

5. Quy định trong cách xử lý HĐĐT khi có sai sót

Quy định trong cách xử lý HĐĐT khi có sai sót

Quy định trong cách xử lý HĐĐT khi có sai sót.

Trong quá trình lập xuất HĐĐT, việc gặp phải những sai sót là khó tránh khỏi. Do đó, một điểm mới thông tư 68/2019 đã được Bộ Tài chính ban hành đó chính là quy định cách xử lý các sai sót HĐĐT.

Với mỗi loại HĐĐT điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế khác nhau thì sẽ có cách xử lý không hề giống nhau. Chi tiết cách xử lý từng trường hợp này đã được quy định tại Điều 11 của Thông tư số 8/2019/TT-BTC.

6. Quy định 04 điều kiện bắt buộc với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tại Khoản 1, Điều 23, Thông tư số 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính còn quy định cả 04 điều kiện yêu cầu với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: điều kiện chủ thể, điều kiện tài chính, điều kiện nhân sự, điều kiện kỹ thuật.

Đây được xem như một điểm mới Thông tư 68/2019 và cũng là một quy định quan trọng, là căn cứ để các đơn vị kinh doanh có thể lựa chọn được cho mình các nhà cung cấp hóa đơn điện tử tốt nhất.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc với tổ chức dung cấp hóa đơn điện tử, ThaisonSoft với phần mềm E-invoice hiện đang là một trong những đơn vị cung cấp HĐĐT hàng đầu được Cục thuế lựa chọn. Không những thế, đây còn là phần mềm HĐĐT phổ biến nhất trong các doanh nghiệp FDI, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hóa đơn, tự động hỗ trợ khách hàng, dễ dàng thao tác.

Mọi thắc mắc về những điểm mới thông tư 68/2019 hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam/Trung: 1900 4768

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*