Cập nhật cách sửa hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 68 mới nhất hiện nay

Cách sửa hóa đơn điện tử theo thông tư 68

Hiện nay, cách sửa hóa đơn điện tử có sai sót sẽ được áp dụng theo đúng quy định của Thông tư 68 mới ban hành gần đây nhất bởi Bộ Tài chính. Chi tiết về cách sửa hóa đơn với từng sai sót sẽ được cập nhật ngay trong bài viết dưới đây.

1. Cách sửa hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Khi lập – xuất hóa đơn điện tử, sai sót có thể xảy ra là điều dễ hiểu. Do đó, cách sửa hóa đơn điện tử được xem như nghiệp vụ cơ bản cần phải nắm được của mọi kế toán.

Hiện nay, cách sửa hóa đơn điện tử đúng nhất sẽ được áp dụng theo Thông tư 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành mới đây nhất. Theo đó, mỗi sai sót khác nhau sẽ có cách sửa hóa đơn điện tử không giống nhau.

Cách chỉnh sửa hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Cách sửa hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Với hóa đơn có mã của cơ quan thuế, nếu xảy ra sai sót, kế toán có thể tiến hành sửa theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:

1.1. Trường hợp hóa đơn xảy ra sai sót thông tin và người bán chưa gửi cho người mua

Với sai sót này thì bên bên bán sẽ tiến hành cách sửa hóa đơn điện tử như sau:

– Người bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đối với việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập.

– Người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo có ký số, ký điện tử, gửi tới cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới, thay thế hóa đơn đã sai sót.

– Khi nhận được Thông báo hủy hóa đơn điện tử, phía Cơ quan thuế sẽ tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu ngay trên hệ thống của cơ quan thuế.

1.2. Trường hợp hóa đơn xảy ra sai sót đã gửi cho người mua thì mới phát hiện sai sót

– Hóa đơn điện tử xảy ra sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế và các nội dung khác không bị sai

 • Người bán sẽ thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót
 • Người bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP rồi gửi tới cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn mới.

– Hóa đơn điện tử sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế, hoặc sai hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

 • Bên bán và bên mua cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 gửi tới cơ quan thuế.
 • Bên bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Theo đó, cách sửa hóa đơn điện tử mới thay thế buộc phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Đồng thời, bên bán phải ký số, ký điện tử trên hóa đơn thay thế mới rồi gửi tới cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.
 • Sau khi nhận được thông báo, phía cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã phạm sai sót và được cơ quan thuế phát hiện

 • Cơ quan thuế tiến hành thông báo cho bên bán theo Mẫu số 05 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để bên bán kiểm tra sai sót.
 • Bên bán có 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, để lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 và lập hóa đơn điện tử mới thay thế, đảm bảo đã ký số, ký điện tử, sau đó gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập.

Lưu ý rằng, các hóa đơn điện tử đã hủy sẽ không có giá trị sử dụng nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan thuế cũng như của chính đơn vị kinh doanh đó.

2. Cách sửa hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Cách sửa hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Đối với các hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi xảy ra sai sót thì cách sửa hóa đơn điện tử theo đúng Thông tư 68 của Bộ Tài chính như sau:

2.1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế xảy ra sai sót và đã gửi cho bên mua

– Hóa đơn điện tử không có mã sai sót về tên, địa chỉ của người mua

Với trường hợp này, cách sửa hóa đơn điện tử đã sai là chỉ cần bên bán thông báo cho bên mua về việc hóa đơn điện tử xảy ra sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

– Hóa đơn điện tử không có mã sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng

Với trường hợp này thì cách sửa hóa đơn điện tử sẽ thực hiện như sau:

 • Bên bán và bên mua mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Theo đó, nội dung hóa đơn thay thế phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Cùng với đó, bên bán phải ký số, ký điện tử trên hóa đơn thay thế rồi mới gửi cho người mua.

Lưu ý rằng, với những trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì bên bán phải thực hiện thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định.

>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử là gì?

2.2. Trường hợp cơ quan thuế là bên phát hiện hóa đơn điện tử không có mã xảy ra sai sót

Khi này, bạn có thể sửa hóa đơn như sau:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.
 • Bên bán có 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, để lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 để gửi tới người mua rồi gửi lại cho quan thuế.

Lưu ý rằng, cũng tương tự như hóa đơn điện tử có mã, các hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế dù đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn phải được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Như vậy, bài viết trên đây đã cập nhật và hướng dẫn cách sửa hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 68 mới nhất hiện nay một cách chi tiết nhất.

Mọi thắc mắc liên quan đến cách sửa hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*