Cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Xác định đúng thời điểm lập hóa đơn điện tử là điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ

Nhìn chung, hầu như thời điểm lập hóa đơn điện tử được tính khi hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao hoặc cung ứng xong cho người mua. Đặc biệt không phân biệt là đã được thu tiền hay chưa thu tiền.

Vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Là vấn đề do nhiều doanh nghiệp đặt ra, thời điểm lập hóa đơn điện tử là thông tin bắt buộc phải có trên hầu hết các loại hóa đơn thông dụng hiện nay. Liên quan đến vấn đề này, đại diện công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu chia sẻ về khó khăn trong việc xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử. Cụ thể, trong quá trình thực hiện tư vấn thuế cho doanh nghiệp, một số đơn vị nhân được các hóa đơn điện tử mua vào tại chỉ tiêu được ký bởi công ty có dấu tích nhưng không có ngày ký. Các tiêu thức bắt buộc khác vẫn phải đủ theo quy định.

Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu cũng có thắc mắc cho các trường hợp này, đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào có được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hay không?

Xác định đúng thời điểm lập hóa đơn điện tử là điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ

Xác định đúng thời điểm lập hóa đơn điện tử là điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ

Xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời căn cứ theo Điều 7 và Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử và lập hóa đơn. Theo đó, doanh nghiệp cần xem kỹ Điều 6, Điều 8 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử. Cùng với Điều 6, Điều 7, Điều 35 Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP và các trường hợp, nguyên tắc áp dụng theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Cụ thể, đối với việc bán hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng từ người bán sang người mua là thời điểm lập hóa đơn. Theo nguyên tắc, thời điểm này không phụ thuộc vòa việc đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với cung ứng dịch vụ thì ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung có trên hóa đơn điện tử khi lập hóa đơn điện tử. Dựa trên yêu cầu từ Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP

Doanh nghiệp cũng lưu ý về việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử phải được hoàn thiện trước thời hạn bắt buộc là 1/11/2020. Ai chuyển đổi được sớm sẽ có nhiều lợi thế hơn về chi phí, quản lý và xử lý thủ tục hành chính Thuế.

Nguồn: Einvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*