Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nào? Thời hạn nộp ra sao?

Báo cáo tài chính là công việc thường kỳ của kế toán

Báo cáo tài chính là những công việc thường kỳ của kế toán. Tuy nhiên, thời hạn nộp báo cáo tài chính là lúc nào và nộp ở đâu vẫn là câu hỏi mà nhiều kế toán băn khoăn. Bài viết sau đây sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề này.    

Báo cáo tài chính gồm những thông tin gì?

Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Tại điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC đã quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

Báo cáo tài chính năm

Phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ kế toán. Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ thì áp dụng theo thông tư 133 bao gồm: báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, cân đối tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính. 

Với doanh nghiệp lớn áp dụng theo thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là công việc thường kỳ của kế toán

Báo cáo tài chính là công việc thường kỳ của kế toán

Xem thêm: Thủ tục kê khai hóa đơn điện tử ra sao ?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai này được thực hiện theo mẫu tờ khai quyết toán thuế 05/DTT-TNCN. Nếu trong 1 năm không trả lương cho bất kỳ 1 nhân viên nào thì không phải nộp.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ kèm theo phụ lục tùy theo từng lần phát sinh thực tế tại doanh nghiệp:

Ví dụ: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phụ lục chuyển lỗ, các phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định

Điều 109, Thông tư 200/3014/TT-BTC đã quy định rõ về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:

Doanh nghiệp nhà nước

Với doanh nghiệp nhà nước, thời hạn nộp báo cáo tài chính quý được tính như sau: 

Theo quý: Chậm nhất là 20 ngày, đơn vị kế toán phải nộp BCTC kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày.

Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ. Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, tổng công ty quy định.

Theo năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài hính năm cho công ty mẹ.

Doanh nghiệp khác

Chậm nhất là 30 ngày, đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Còn đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nguồn: EInvoice.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*