3 thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo từng hàng hóa, dịch vụ

Doanh nghiệp rủi ro về thuế bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Với hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc qua tổ chức trung gian dữ liệu hóa đơn đã lập lên cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời điểm chuyển dữ liệu cho từng loại hàng hóa, dịch vụ là không giống nhau.

Thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế có sự khác biệt giữa các loại hàng hóa, dịch vụ

Thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế có sự khác biệt giữa các loại hàng hóa, dịch vụ

Xem thêm: Hóa đơn điện tử bắt buộc từ khi nào ?

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thể tham khảo Khoản 2 Điều 19 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 để nắm thông tin về việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế, theo đó, thời điểm chuyển dữ liệu được chia thành 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, hàng hóa là đất, đá, cát, sỏi 

Sau khi lập ghi đủ các nội dung trên hóa đơn, người bán ký số và gửi hóa đơn cho người mua đồng thời với việc gửi cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp người bán có website thì sau khi gửi người mua và cơ quan thuế, người bán đăng tải thông tin hóa đơn trên website của người bán.

Trường hợp 2: Bán các hàng hóa khác

Sau khi lập ghi đủ các nội dung trên hóa đơn, người bán ký số và gửi hóa đơn cho người mua, gửi cho cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày. Trường hợp người bán có website thì sau khi gửi người mua, người bán đăng tải thông tin hóa đơn trên website của người bán.

Trường hợp 3: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân, hộ gia đình như dịch vụ y tế, bán lẻ thuốc tân dược, ngân hàng, điện sinh hoạt, nước sạch, viễn thông, bảo hiểm, vận tải, siêu thị, xăng dầu, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không qua Website và kinh doanh thương mại điện tử mà hóa đơn điện tử được lập theo thông lệ quốc tế và thuộc trường hợp không nhất thiết phải có đủ nội dung theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư hướng dẫn 

Người bán thực hiện tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ trong tháng/quý để gửi cơ quan thuế cùng với việc gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dữ liệu hóa đơn điện tử được chuyển đến cơ quan thuế phải theo định dạng dữ liệu Bộ Tài chính quy định.

Hiện phần lớn các doanh nghiệp đều lựa chọn hợp tác với một đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Khi đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*