Biên bản hủy hóa đơn

Tất cả những gì bạn cần biết về biên bản hủy hóa đơn điện tử

10/01/2020 ChungNguyen 0

Trong thực tế, việc lập biên bản hủy hóa đơn điện tử là một trong những nghiệp vụ mà các bạn làm kế toán cần phải nắm rõ. Bài viết của hoadondientu.edu.vn hôm nay sẽ tổng hợp tất cả những điều bạn cần biết về biên bản hủy hóa đơn điện tử gồm có: quy định đã được ban hành và có hiệu lực, khi nào cần lập biên bản hủy hóa đơn điện tử, hướng dẫn quy trình để lập biên bản hủy hóa đơn hợp lệ và mẫu biên bản mới nhất hiện nay.