5 bước triển khai hóa đơn điện tử thành công

29/09/2016 ChungNguyen 0

Theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 các đơn vị, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì, chúng có lợi ích như thế nào và để sử dụng hóa đơn điện tử cần có những điều kiện nào?

VBI lần đầu tiên phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm, hóa đơn điện tử

07/09/2016 ChungNguyen 0

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới bằng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ, Bảo hiểm VietinBank (VBI) lần đầu tiên phát hành “Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và hóa đơn điện tử”. Theo đó, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và hóa đơn điện tử được áp dụng từ ngày 15/8/2016.