Sử dụng hóa đơn điện tử tại các cơ sở y tế
description

Sử dụng hóa đơn điện tử tại các cơ sở y tế

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế hóa đơn giấy vốn cồng kềnh, nặng thủ tục. Ngành y tế cũng đã và đang trong quá trình chuyển đổi này. Các cơ sở y tế là địa điểm đặc thù phải xuất hàng
Những khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử
description

Những khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử

Mặc dù đã có lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử rõ ràng theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP nhưng cho đến nay, việc triển khai hóa đơn điện tử tại khối doanh nghiệp vẫn chưa đạt được như mong muốn của cơ quan thuế, còn tồn tại một số bất cập. Để sử dụng hóa
Danh sách đơn vị rủi ro về thuế chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được công bố hàng tháng
description

Danh sách đơn vị rủi ro về thuế chuyển sang hóa đơn điện tử có mã được công bố hàng tháng

Mặc dù Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chưa chính thức được ban hành, nhưng dự thảo Thông tư sau quá trình đăng tải lấy ý kiến đã nhận được nhiều sự quan tâm. Một trong số các nội dung đáng chú ý là việc hàng tháng