Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử và 5 nội dung đáng chú ý
description

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử và 5 nội dung đáng chú ý

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 12/09/2018, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm, cụ thể là 5 nội dung đáng chú ý sau. Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành đã
Hóa đơn điện tử doanh nghiệp nhỏ
description

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp nhỏ

Áp dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp nhỏ mang lại nhiều lợi ích, khắc phục những hạn chế của hóa đơn truyền thống trước đây. Chính vì vậy, áp dụng hóa đơn điện tử là điều tất yếu không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nhỏ. Hóa đơn điện tử với doanh nghiệp nhỏ Hoá