Những câu hỏi thường gặp về hoá đơn điện tử
description

Những câu hỏi thường gặp về hoá đơn điện tử

1. Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử là gì? Trả lời: Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau: + Các văn bản do Chính phủ ban hành: Luật Giao dịch điện tử 2005. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010
Hoá đơn điện tử – Lối đi cho quản lý nhà hàng
description

Hoá đơn điện tử – Lối đi cho quản lý nhà hàng

Là trợ thủ đắc lực của doanh nghiệp, phần mền hoá đơn điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao uy tín, tăng năng suất làm việc và tiết kiệm đáng kể chi phí thực hiện. Với những ưu điểm vượt trội, phần mềm hoá đơn điện tử đã và