Không dễ để phổ cập hóa đơn điện tử
description

Không dễ để phổ cập hóa đơn điện tử

Để hóa đơn điện tử trở nên phổ cập thì cần rất nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thay đổi nhận thức, tư duy của người dân và công đồng doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Để đạt mục tiêu ngành Tài chính đưa
Ưu tiên sử dụng hóa đơn điện tử trong ngành y tế
description

Ưu tiên sử dụng hóa đơn điện tử trong ngành y tế

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho cơ quan Bảo hiển xã hội hoặc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.