Phần mềm hóa đơn điện tử e-invoice mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Những giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn

20/08/2016 ChungNguyen 0

Hàng vi gian lận thuế thông qua việc trao đổi mua bán hóa đơn bất hợp pháp vẫn đang diễn ra với thủ đoạn ngày càng khó lường, điều này gây thất thu ngân sách nhà nước và tạo nên sự mất cân bằng trong xã hội. Đứng trước tình trạng phức tạp trên, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh triển khi nhiều phương án ngăn chặn các hành vi phạm tội trên.

Áp dụng thí điểm hoá đơn xác thực

03/08/2016 ChungNguyen 0

Tổng cục Thuế dự kiến sẽ áp dụng thí điểm dự án hóa đơn xác thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn của doanh nghiệp có thể bị làm giả.

Hóa đơn và quyền lợi người tiêu dùng

02/08/2016 ChungNguyen 0

Trong thời gian vừa qua chúng ta gặp rất nhiều những cuộc khiếu nại, bất đồng liên quan đến lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Người tiêu dùng gặp rất nhiều những vấn đề cần phải giải quyết khi mua phải hàng hóa kém chất lượng và muốn kiện đề đòi lại quyền lợi cho mình nhưng rất nhiều vụ kiện vấp phải một khâu tưởng như đơn giản là thiếu chiếc hóa đơn.

Hóa đơn điện tử bảo vệ doanh nghiệp

02/08/2016 ChungNguyen 0

Hóa đơn điện tử có mã xác thực đã mang lại môi trường kinh doanh minh bạch công bằng hơn. Hiện nay, Tổng cục thuế đã xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.