Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018
description

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2018. Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong
Dự thảo Nghị định mới về hóa đơn bán hàng
description

Dự thảo Nghị định mới về hóa đơn bán hàng

Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế. Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51 là rất cần thiết.
Doanh nghiệp an tâm không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn
description

Doanh nghiệp an tâm không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn

Trước đây khi sử dụng hóa đơn giấy truyền thống, doanh nghiệp đề phòng đến vấn đề hóa đơn bị mất, thất lạc hoặc cháy hỏng, nhưng với hóa đơn điện tử thì những vấn đề đó đã được khắc phục hoàn toàn. Sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp an tâm, không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn.