Hóa đơn điện tử vẫn yêu cầu… chữ ký?
description

Hóa đơn điện tử vẫn yêu cầu… chữ ký?

Phủ sóng 100% hóa đơn điện tử tại Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn khác trong năm 2019 là mục tiêu quan trọng theo Nghị quyết 01/NQ-CP. Tuy nhiên việc áp dụng hóa đơn điện tử ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều vướng mắc. 5 tháng chưa có hướng dẫn