Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không ?
description

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không ?

Kỳ 1: Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không? Nếu xuất lùi ngày sẽ có hậu quả như thế nào? Quá trình chuyển đổi hóa đơn giấy sang phát hành hóa đơn điện tử là không dễ dàng. Có rất nhiều vấn đề, khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng phần
Cục Thuế Quảng Ninh thông báo danh sách các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đủ điều kiện
description

Cục Thuế Quảng Ninh thông báo danh sách các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đủ điều kiện

Hiện phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng hóa đơn điện tử đều đang sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp hóa đơn điện tử chuyên nghiệp. Vai trò của đơn vị này là rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử của doanh