Tổng cục Thuế học hỏi kinh nghiệm cải cách hành chính từ chuyên gia quốc tế
description

Tổng cục Thuế học hỏi kinh nghiệm cải cách hành chính từ chuyên gia quốc tế

Tổng cục Thuế hiện đang đẩy mạnh các hoạt động, đưa ra nhiều kế hoạch để nâng cao việc cải cách thủ tục hành chính. Hiện Cục Thuế đang tiến hành phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức nhiều hội thảo tham khảo ý kiến chuyên gia để tiếp tục cải cách.