Tăng hiệu quả cho khối ngân hàng với hoá đơn điện tử
description

Tăng hiệu quả cho khối ngân hàng với hoá đơn điện tử

Một trong những vấn đề được khách hàng quan tâm nhất khi tiến hành giao dịch tại các ngân hàng đó là được nhân hoá đơn nhanh chóng. Với số lượng giao dịch mỗi ngày tại các ngân hàng tăng đồng nghĩa với việc khách hàng phải tốn nhiều thời gian chờ đợi, ngân hàng gặp khó