Cách dùng hóa đơn điện tử với thu phí tự động
description

Cách dùng hóa đơn điện tử với thu phí tự động

Thu phí tự động với hóa đơn điện tử là cách làm mang lại lợi ích cho cả đơn vị thực hiện cũng như người chấp hành. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp và chi cục thuế còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, Tổng cục thuế đã có văn bản hướng dẫn cụ thể.