Cục Thuế Quảng Ninh thông báo danh sách các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đủ điều kiện
description

Cục Thuế Quảng Ninh thông báo danh sách các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đủ điều kiện

Hiện phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng hóa đơn điện tử đều đang sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp hóa đơn điện tử chuyên nghiệp. Vai trò của đơn vị này là rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử của doanh
3 thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo từng hàng hóa, dịch vụ
description

3 thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo từng hàng hóa, dịch vụ

Với hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển trực tiếp hoặc qua tổ chức trung gian dữ liệu hóa đơn đã lập lên cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời điểm chuyển dữ liệu cho từng loại hàng