Dự thảo Nghị định mới về hóa đơn bán hàng
description

Dự thảo Nghị định mới về hóa đơn bán hàng

Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế. Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51 là rất cần thiết.
Doanh nghiệp an tâm không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn
description

Doanh nghiệp an tâm không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn

Trước đây khi sử dụng hóa đơn giấy truyền thống, doanh nghiệp đề phòng đến vấn đề hóa đơn bị mất, thất lạc hoặc cháy hỏng, nhưng với hóa đơn điện tử thì những vấn đề đó đã được khắc phục hoàn toàn. Sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp an tâm, không còn mối lo sợ mất mát, cháy hỏng hóa đơn.
Cục Thuế tỉnh Điện Biên ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế
description

Cục Thuế tỉnh Điện Biên ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thuế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên thực hiện Quy trình cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.